ปีการศึกษา2558

เกียรติประวัติโรงเรียน ในปีการศึกษา 2558

 1. โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำ รุ่นที่ 1 ในการประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพ                         แห่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนผ่านการประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
 2. กิจกรรมโครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 จัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน เหรียญทองแดง และชมเชย
 3. กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการการจัดการเรียนการสอน EIS ประเภทรายบุคล มัธยมต้น  จัดโดยศูนย์ EIS ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
 4. กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการการจัดการเรียนการสอน EIS ประเภทรายบุคล มัธยมปลาย จัดโดยศูนย์ EIS ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
 5. กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการการจัดการเรียนการสอน EIS ประเภททีม มัธยมต้น จัดโดยศูนย์ EIS ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
 6. กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการการจัดการเรียนการสอน EIS ประเภททีม มัธยมปลาย  จัดโดยศูนย์ EIS ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
 7. การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แข่งขันที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในรอบเจียระไนเพชรนางสาวสุภาวรรณ  ถนอมทรัพย์ ชั้นม.5/3 ได้ลำดับที่ 84 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 1,748 คนและรอบเพชรยอดมงกุฎ ได้รับรางวัลชมเชย เกียรติบัตร และทุนการศึกษา
 8. การแข่งขัน SINGHA Tournament of Champion ที่ TPD BOWLING บางบอน ได้รับรางวัลอันดับ 1
 9. การแข่งขัน True Vision Thailand Junior Bowling Championship 2015 รอบคัดเลือก สนามที่ 2 ระดับมัธยมต้น ทั่วไป ที่ Blu-o Rhythm & Bow สาขาเมกาบางนา ได้รับรางวัลอันดับ 1
 10. การแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ยุวชนโลก ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินเดี่ยวผสม 200 เมตรและเหรียญทองแดง 4 x 100 เมตร
 11. การแข่งขันว่ายน้ำชิงถ้วยกรมพละศึกษา ณ สระว่ายน้ำวิสุธารมณ์ กรมพละศึกษา ได้รับรางวัล 10เหรียญทอง 5เหรียญเงิน3เหรียญทองแดง
 12. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 1 “ปากน้ำเกมส์” จักรยานถนนประเภทอินไลน์เรส ชาย 140 กม.สถิติ 2.06.11.047 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 13. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 1 “ปากน้ำเกมส์” จักรยานถนนประเภทไทม์ไทรอัลบุคคล ชาย 30 กม. สถิติ 28.44.636 ชม. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 14. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 1 “ปากน้ำเกมส์” จักรยานถนนประเภทไทม์ไทรอัลบุคคล ชาย 70 กม. สถิติ 1.30.36 ชม. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 15. การแข่งขันกีฬาเทควันโด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง 1 “ปากน้ำเกมส์”จัดโดย กกท.สมุทรปราการ ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ                         และรองชนะเลิศ
 16. การแข่งขันกีฬาเทควันโด ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จ.นครสวรรค์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
 17. การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ณ จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง
 18. การแข่งขันแฮนด์บอล กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ณ จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
 19. การแข่งขันแฮนด์บอลชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 นครศรีธรรมราชเกมส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 20. การแข่งขันแฮนด์บอลหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 นครศรีธรรมราชเกมส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 21. การแข่งขันแฮนด์บอลชายหาด การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37นครศรีธรรมราชเกมส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 22. การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37นครศรีธรรมราชเกมส์นายภูวดล  สุขเขียว  ได้รับรางวัล6 เหรียญทอง 21 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
 23. การแข่งขันเทควันโด การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37นครศรีธรรมราชเกมส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
 24. การแข่งขันแกะสลัก ม.ต้น การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับ 1
 25. การแข่งขันทำอาหารจานเดียว ประเภทข้าว ม.ปลาย การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับ 1
 26. การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ม.ต้น การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับ 1
 27. การแข่งขันแกะสลัก ม.ปลาย การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับ 1
 28. แกะสลักผักผลไม้ระดับ ม.1 - 3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 จ.อ่างทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 15
 29. การแข่งขันหุ่นยนต์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 จ.อ่างทอง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  อันดับที่ 29
 30. การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ม.ต้น การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 จ.อ่างทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 39
 31. การแข่งขันประเภทส่งเสริมรักการอ่าน:ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น จัดโดยศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
 32. การแข่งขันประเภทส่งเสริมรักการอ่าน:ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย จัดโดยศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
 33. ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 จ.อ่างทอง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 35
 34. ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 จ.อ่างทอง                   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 18
 35. เป็นตัวแทนประเทศไทยเผยแพร่วัฒนธรรมในฐานะฑูตวัฒนธรรม ณ ยง ชิว โตะ คอนเทมโพลารี ออฟ มิวสิค และลาซาล คอลเลจ ออฟ ดิ ฮาร์ท ประเทศสิงค์โปร์
 36. การแสดงวงอังกะลุงอินโดนีเซีย ณ โรงละคร Singapore Esplanade ประเทศสิงคโปร์
 37. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนให้ไปสสาธิตและจำหน่ายในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 65ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2
 38. การแข่งขัน Impromptu spuch ระดับ ม.ต้น ที่ศูนย์ประสานงานโรงเรียน EP/MEP zone cโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
 39. การแข่งขัน Impromptu spuch ระดับ ม.ปลาย ที่ศูนย์ประสานงานโรงเรียน EP/MEP zone cโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
 40. การแข่งขัน Story Teleing ระดับ ม.ต้น ที่ศูนย์ประสานงานโรงเรียน EP/MEP zone cโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
 41. การแข่งขัน Story Teleing ระดับ ม.ปลาย ที่ศูนย์ประสานงานโรงเรียน EP/MEP zone c โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
 42. การแข่งขัน Singing Contest ระดับ ม.ต้น ที่ศูนย์ประสานงานโรงเรียน EP/MEP zone cโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
 43. การแข่งขัน Singing Contest ระดับ ม.ปลาย ที่ศูนย์ประสานงานโรงเรียน EP/MEP zone cโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
 44. การแข่งขัน Skit contest ระดับ ม.ต้น ที่ศูนย์ประสานงานโรงเรียน EP/MEP zone c โรงเรียนตราชตระการคุณได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
 45. การแข่งขัน Skit contest ระดับ ม.ปลาย ที่ศูนย์ประสานงานโรงเรียน EP/MEP zone cโรงเรียนตราชตระการคุณได้รับรางวัลเหรียญเงิน
 46. การแข่งขัน Multi Skills contest ระดับ ม.ต้น ที่ศูนย์ประสานงานโรงเรียน EP/MEP zone cโรงเรียนตราชตระการคุณ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
 47. การแข่งขัน Multi Skills contest ระดับ ม.ปลาย ที่ศูนย์ประสานงานโรงเรียน EP/MEP zone cโรงเรียนตราชตระการคุณ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
 48. การแข่งขัน Science Project ระดับ ม.ต้น ที่ศูนย์ประสานงานโรงเรียน EP/MEP zone c โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
 49. การแข่งขัน Science Project ระดับ ม.ปลาย ที่ศูนย์ประสานงานโรงเรียน EP/MEP zone cโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
 50. การแข่งขันภาษาอังกฤษออนไลน์ Thailand Quiz Online 2015 by EOL ชิงแชมป์ระดับประเทศ(ม.ต้น,ม.ปลาย) ที่มหาวิทยาลัยสยาม กทม. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับระดับประเทศ(ถ้วยเกียรติยศอันดับ2) ,ชนะเลิศระดับภาคตะวันออก(โล่ห์รางวัลอันดับ1ระดับภาค)/อันดับ4ระดับประเทศ,   ชนะเลิศระดับภาคตะวันออก(โล่ห์รางวัลอันดับ1ระดับภาค)/อันดับ10ระดับประเทศ
 51. การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ที่มูลนิธิ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินและคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน.
 52. การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ โดยอพวช. และ Thai PBS จัดที่ หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย เอเข้ารับการอบรมต่อในวันที่ 24-28 ส.ค.58 ณ อมวช.
 53. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ (ภาษาไทย) ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลชมเชย
 54. การแข่งขันฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่4 โดยสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิร่มฉัตร ได้รับรางวัลชมเชยและผ่านเกณฑ์
 55. การประกวดแข่งขันโครงงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น  ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กทม. ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 56. กิจกรรมภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ในการประกวดระดับประเทศ ที่อิมแพค เมืองทองธานี ชาแลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ผู้จัด อพวช.ร่วมกับ Thai PBS ได้รับรางวัลรางวัลชมเชย
 57. การแข่งขันตอบปัญหา  สาขาฟิสิกส์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้รับรางวัลรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
 58. การแข่งขันประเภทระบำมาตรฐาน ม.1-3 ผู้จัด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1
 59. การแข่งขันประเภทระบำมาตรฐาน ม.4-6 ผู้จัด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1
 60. การแข่งขันประเภทระบำมาตรฐาน ม.1-3 กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  จ.อ่างทอง ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ9
 61. การแข่งขันประเภทระบำมาตรฐาน ม.4-6 กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 จ.อ่างทอง ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2
 62. การแข่งขันประเภทเดี่ยวจะเข้ ม.ต้น  กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  จ.อ่างทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
 63. การแข่งขันประเภทเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.ต้น กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 จ.อ่างทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับที่ 24
 64. การแข่งขันประเภทเดี่ยวซออู้ ม.ต้น กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  จ.อ่างทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 8
 65. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.ปลาย กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 จ.อ่างทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 29
 66. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.ปลาย กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 จ.อ่างทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 14
 67. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ม.ปลาย กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 จ.อ่างทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
 68. การแข่งขันร้องเพลงสากล  ประเภทหญิง กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 จ.อ่างทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 16
 69. การแข่งขันวาดภาพประเพณีไทย ม.1-3 กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 จ.อ่างทอง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 13