ประวัติส่วนตัว

นางสุรีพร  แตงเล็ก    
เกิดเมื่อ  วันที่ 20 ตุลาคม  2500
อายุ    57  ปี

ปัจจุบันทำงาน  รับราชการครู   โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ตำแหน่ง         หัวหน้างานห้องสมุด