ยินดีต้อนรับ
 สุพัตรา เกิดทรัพย์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เกี่ยวกับครูผู้สอน

ข่าวสาร
reada.jpg
วันพบครูของลูก

    วันอาทิตย์ ที่ 15  มิถุนายน 2557 ชั้น ม.2 และ ม.5
    วันอาทิตย์ ที่ 22  มิถุนายน 2557 ชั้น ม.1 และ ม.4
    วันอาทิตย์ ที่ 29  มิถุนายน 2557 ชั้น ม.3 และ ม.6

สถิติเยี่ยมชม

9168

กิจกรรม

สืบค้นข้อมูล

เรื่องน่ารู้ ต้องดูนะจ๊ะ