>.< ยินดีต้อนรับ >.<
♥♥ครูเอื้องฟ้า คงเพ็ชร♥♥
   กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สุขศึกษาและพลศึกษา

เกี่ยวกับครูผู้สอน

วิชา พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม.2

วิชา พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ม.2

วิชา พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 ม.6

วิชา พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ม.6

EIS : Health and Physical Education

กิจกรรม

บทความล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

S4.gif

Smile วันที่ 22-29 ธันวาคม 2559 : สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559


สถิติเยี่ยมชม

14656

สืบค้นข้อมูล

รายการโทรทัศน์

Mail

School

กระทู้ล่าสุด