อร้ายยยย!!! นี่ครูพนาดร แสนใจ
Kiss

:: ความรู้สู่ประชาชน

นักเรียนที่เรียน ภาษา HTML แล้วนำงานไปเปิดที่บ้านเป้นภาาาต่างด้าว ให้แก้ไขตาม Link นี้

https://www.windowssiam.com/language-for-non-unicode-program-thai/


สถิติเยี่ยมชม

30518