。◕‿◕。(¯`°.•°•.★* ข่าวประชาสัมพันธ์ *★ .•°•.°´¯)。◕‿◕。

------------------------------------------------------------------------------------

นักเรียนสามารถใช้ Wifi ได้เป็นปกติ โดยใช้ชื่อWifi > STSP-Wifi < ในการเชื่อมต่อ
การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายสำหรับครู
ชื่อผู้ใช้     :   อันเดียวกันกับระบบ iSchool
รหัสผ่าน    :   รหัสประจำประชาชน
**หลังจากเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบ iSchool รหัสผ่านเข้าระบบ iSchool และเครือข่าย จะเป็นรหัสเดียวกัน**
การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายของนักเรียน
ชื่อผู้ใช้งาน  :  รหัสประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่าน      :  วัน/เดือน/ปีเกิน
***เช่น 20/07/2538**


สถิติเยี่ยมชม

8953

สืบค้นข้อมูล

โทรทัศน์