ยินดีต้อนรับสู่....โฮมเพจ ครูอ้อ
>>นางสาวอัจฉรา เตชนันท์<<
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

qrfree_kaywa_com.png

เกี่ยวกับครูผู้สอน

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดภาคเรียนที่1/57 --วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 -- ให้นักเรียน ม.1/6 พบครูที่ห้อง541

วันไหว้ครู -- วันที่ 12 มิถุนายน 2557
วันที่ 22 มิถุนายน -- วันพบผู้ปกครอง ม.1 และ ม.4
วันที่ 19 มิถุนายน -- พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
วันที่ 26 กรกฎาคม -- ทัศนศึกษาอยุธยา ชั้นมัธยมศึกษาที่ 2

วันที่ 17 สิงหาคม -- ทัศนศึกษารัตนโกสินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาที่ 3

สถิติเยี่ยมชม

15706

สืบค้นข้อมูล