ขอต้อนรับสู่โฮมเพจ'คุณครูมานิตา'
ครูมานิตา  เจริญองอาจ

Cool คณิตศาสตร์ Cool

moonoi_monic@hotmail.com

http://monic.streesp.ac.th/

download.png

ประวัติส่วนตัว

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (หลักสูตร.ใหม่)

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (หลักสูตรเก่า)

งานประจำชั้น 5/1-2561

งานประจำชั้น 4/1-2557

งานประจำชั้น 4/5-2556

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำหรับคุณครูคณิตศาสตร์ สสป 
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสารสนเทศ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ได้จาก เมนูซ้ายมือ ค่ะ >>>>>>>>>>>

ประกาศ!!!

นักเรียน ชั้น ม.5/1 ปีการศึกษา 2561 โปรดอ่าน!!
ให้นักเรียน ไปศึกษาตัวอย่างานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คนละ 3 เรื่อง พร้อมทำรายงานการอ่านงานวิจัย โดยนักเรียนสามารถ DOWNLOAD แบบฟอร์ม ได้ที่ Link ด้านซ้ายมือ รายวิชา ค32208
DATELINE!! กำหนดส่งวันที่ 10 มิถุนายน 2561 (10 คะแนน)
(หากมีข้อสงสัย LINE มาถาม SealedWinkEmbarassed)

นักเรียนสามารถ DOWNLOAD เอกสารอ่านเพิ่มเติมความรู้ ในรายวิชาต่างๆ 
ที่เรียน ตรง LINK ด้านข้างซ้ายมือ เพื่อทบทวนบทเรียนและเพิ่มพูนความรู้

...ขอให้นักเรียน ดำเนินการส่ง เอกสารประกอบการเรียน และผลงานของ
แต่ละรายวิชาตามกำหนดการที่ ครูมานิตา นัดส่งในสัปดาห์สอบกลางภาคนะจ้ะ
(มาเป็นห้อง เรียงเลขที่มาด้วยนะ)


กำหนดการต่างๆ 
สถิติเยี่ยมชม

23562

สืบค้นข้อมูล

หนังสือพิมพ์

โทรทัศน์

แหล่งสืนค้น คณิตศาสตร์

สื่อคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ