ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูพิสิฐชัย เรืองนุ่น
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 16.00 - 17.00 น. สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 และ ม.4
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558       เวลา 16.00 - 17.00 น. สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้น ม. 2 และ ม.5
วันพุธที่ 9 กันยายน 2558        เวลา 16.00 - 17.00 น. สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้น ม. 3 และ ม.6 
นายพิสิฐชัย เรืองนุ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
Smileกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์Smile
phisitchai_r@hotmail.com

สืบค้นข้อมูล

หนังสือพิมพ์

เกี่ยวกับผู้สอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 , 4 , 9 กันยายน 2558 สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ภายในประจำปี 2558

สถิติเยี่ยมชม

43776