ยินดีต้อนรับเข้าสู่โอมเพจครูศิริมา

chart.png
ศิริมา  เจนจิตมั่นWink
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
sirimajan2500@gmail.com
 http://sirimajan.exteen.com

เกี่ยวกับผู้สอน

วิชาที่สอน ภาษาไทย ท 33101

ใบงานวิชาภาษาไทย ม.6 ภาค 1

ศึกษาดูงาน รร.กำเนิดวิทย์ ระยอง

หลักสูตร รร สตรีสมุทรปราการ ปี 59

ข่าวประชาสัมพันธ์

              fiower1.jpg
 งานนิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร6 ธันวาคม 2559  ส่งหน่วยการเรียนรู้ทุกรายวิชา
 
19  ธันวาคม 2559  ส่งการทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน

20 มกราคม 2560  ส่งการสังเกตการสอน

 
7 กุมภาพันธ์ 2560 ส่งรายงานบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้


สถิติเยี่ยมชม

20264

สืบค้นข้อมูล

หนังสือพิมพ์

งานนิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 60

หลักสูตร รร.สสป.ปี 60

งานหลักสูตรปี 59

กิจกรรม