ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจ...ครูต้อง
Coolครูจริยา เจียมจิตต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ่
Chariya_tong@hotmail.com

QR Code krutong.png

เกี่ยวกับครูผู้สอน

Soda and your health

การสืบค้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
26 มิถุนายน 2558
     กิจกรรมวันสุนทรภู่
     เข้าอบรม KM รุ่นที่ 2
14 พฤษภาคม 2558  
  

- เปิดภาคเรียนที่ 1/2558
- ทำความสะอาดห้องเรียน


สถิติเยี่ยมชม

32643

สืบค้นข้อมูล

โทรทัศน์