ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูปู
 
นางสาวกัณทิมา  แย้มศิริ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
e-mail:kanthima.y@gmail.com

qr code KPu.png

สื่อการสอน

เกี่ยวกับผู้สอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
16 พฤษภาคม 2557  :  วันเปิดภาคเรียน
20 พฤษภาคม 2557  :  นักเรียนชั้น ม.3 , ม.4 และ ม.5 ที่สนใจสอบโออิมปิกวิชการ ขอให้มารับฟังแนวทางในการเตรียมสอบ ที่หอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ

สถิติเยี่ยมชม

7513

สืบค้นข้อมูล

หนังสือพิมพ์

โทรทัศน์