ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจ เทพเทวา
ครูเทวัญ  ดีจรัส
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Smileสาขาฟิสิกส์Laughing
twd_2511@hotmail.com

qrcod.png

ปรากฎการณ์ที่เกี่ยวกับฟิสิกส์

การทดลองฟิสิกส์

ฟิสิกส์สัประยุทธ์

รายงานวิจัยในชั้นเรียน

สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบO-NETวิทย์ฟิสิกส์

เกี่ยวกับผู้สอน

ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1

ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2

ฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1

ประกาศการจัดตารางเรียน
ประกาศ 14 ส.ค. 2558
นักเรียนชั้นม.4/1 ที่มีเลขที่ต่อไปนี้ หลังเลิกเรียนคาบ 8 วันจันทร์ที่ 17 สค. ให้มาทำการสอบแก้ตัวกลางภาคเรียนด้วย เลขที่ 8,11,12,13,16,26,27,29,30,32,33,35,36,38,39,40

นักเรียนชั้นม.6/1 ที่มีเลขที่ต่อไปนี้ หลังเลิกเรียนคาบ 7 วันจันทร์ที่ 17 สค. ให้มาทำการสอบแก้ตัวกลางภาคเรียนด้วย เลขที่ 3,5,7,8,9,12,13,14,18,22,23,24,25,28,29,31,32,33,35

สถิติเยี่ยมชม

19014