ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
           ครูสุรีพร  แตงเล็ก
         กลุ่มสาระการเรียนรู้
     การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     ssp.123@hotmail.com

qrfree_kaywa_com.png

เกี่ยวกับครูผู้สอน

วิชาที่สอน งานห้องสมุด 1 (ง 20201)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมกิจกรรมรับฟังการเสวนาจากนักเขียนชื่อดัง
ในหัวข้อ ' การสร้างแรงบันดาลใจในงานเขียน '
ในวันจันทร์ที่  20 มิถุนายน 2557 
ณ ห้องสมุดโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

สถิติเยี่ยมชม

7419

สืบค้นข้อมูล

หนังสือพิมพ์

โทรทัศน์